2022-04-22
Nyheter

Blir din byrå årets framtidsbyrå 2022?

Det långsiktiga framtidsarbetet är oerhört viktigt för landets små- och medelstora byråer. I årets framtidstest – som ligger till grund för priset Årets framtidsbyrå - ges frågor som ledarskap, hållbarhet och innovation stor betydelse.

Utmärkelsen Årets framtidsbyrå har under alla år som FAR har delat ut priset syftat till att lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder för andra byråer.

För att ha chans att bli slutgiltigt nominerad av FAR behöver byrån i första hand uppnå toppresultat på FAR:s framtidstest – och då nominera sig själva som en möjlig kandidat.

Tjänsteutbudet, mångfald och kompetensbehov i framtidstestet

Precis som tidigare fokuserar FAR på frågor om ledarskap, hållbarhet, innovation, kvalitet och digitalisering. Men här finns också frågor om tjänsteutbudet, mångfald och kompetensbehov.

Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, är ansvarig för FAR:s framtidstest.

– Arbetsuppgifterna på byråerna förändras till viss del. Det är något byråerna måste beakta i sin affärsmodell. Vad finns det för behov av nya roller i en framtidsbyrå? Hur ska ledarskapet utformas? säger Camilla Carlsson.

Exempel på påståenden, med flera svarsalternativ, i FAR:s framtidstest

  • ”Byrån har en tydlig och attraktiv vision/målbild både för kunder och medarbetare.”
  • ”Byrån har genomtänkta affärsmodeller för hur tjänster ska paketeras, levereras och säljas.”
  •  ”Byrån jobbar med sociala hållbarhetsfrågor gentemot personalen (fysisk och psykisk arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald).”

– Om ni som byrå svarar ja på påståendena, gör testet och nominera er själva! uppmanar Camilla Carlsson.

Sista datumet att göra FAR:s framtidstest och nominera den egna byrån är 29 augusti 2022. Priset delas ut 22 september, i samband med FAR:s årsstämma.