2022-04-19
Nyheter

Auktorisationen ger nöjdare kunder

Kunderna är nöjda med sina redovisningskonsulter. Mest nöjda är de som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult. Det framgår av Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsstudie som tar sikte på redovisningstjänster.

Företaget Svenskt Kvalitetsindex har för andra gången genomfört en kundnöjdhetsstudie med redovisningstjänster i fokus. I mätningen har kunderna fått utvärdera sin relation till leverantörer av redovisningstjänster och omdömena är höga. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har branschen lyckats bra med att finnas där för sina kunder, trots den osäkerhet som pandemin fört med sig. Kundnöjdheten landar på ett index på 76,1 på en skala från 0 till 100.

Auktorisationen innebär mervärde

Studien visar också att kunder som använder en auktoriserad leverantör signalerar ett tydligt mervärde. Och kunder till auktoriserade redovisningskonsulter är mer nöjda än genomsnittet.

– Byråer med auktoriserade redovisningskonsulter ligger högre i kundnöjdhet, säger Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex i ett pressmeddelande.

De goda resultaten till trots så finns det tydliga områden att förbättra. Proaktivitet och initiativförmåga är exempel på förbättringsområden man delar med många branscher.

– Även om det just under pandemiåret inte varit den absolut viktigaste frågan för kunderna så är det en central och viktig framtidsfråga som bör prioriteras, säger Johan Parmler.

Hålllbarhetsfrågorna får utrymme

I undersökningen ställs också en hel del frågor kring hållbarhet. Det samlade betyget för redovisningsbranschen är 67,1 på en skala 0 till 100. Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, tycker att det känns bra att hållbarhetsfrågan får utrymme.

− Det här är en fråga vi på FAR länge har lyft och siffrorna som presenteras i undersökningen är en härlig bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger hon.

I FAR-bloggen Förståelse för kundens verksamhet är nyckeln till framgång konstaterar Camilla Carlsson att redovisningskonsulten många gånger är kundens bästa bollplank.

− Undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex visar att de auktoriserade redovisningskonsulterna har all anledning att vara stolta över sitt jobb och sin yrkesroll, säger Camilla Carlsson.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se