2021-10-08
Nyheter

Titeln är en kvalitetsstämpel för auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter

Auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade lönekonsulter använder gärna sin titel i kundkommunikationen, enligt resultatet av FAR:s medlemspanel i september.

Närmare 90 procent av de konsulter som svarat i FAR:s medlemspanel september 2021 anger att de använder titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR/Auktoriserad Lönekonsult FAR i sin kundkommunikation. Runt 65 procent anger att de använder titeln i alla sammanhang där den är relevant.

Öka kännedomen om auktorisationens värde

– Det är väldigt positivt att konsulterna ser värdet i auktorisationen och använder sin titel i kommunikationen med kunderna. Nu måste vi arbeta vidare för att öka kännedomen om auktorisationens värde bland företagen, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Auktorisation innebär hög kvalitet

Bland svaren på frågan om vad man tror att företagen förväntar sig av en auktoriserad redovisningskonsult respektive auktoriserad lönekonsult ligger följande i topp: ”Att konsulten genomgående levererar tjänster med hög kvalitet, det vill säga att auktorisationen är en kvalitetsstämpel”, ”Att konsulten regelbundet vidareutbildar sig och är uppdaterad på lagar och regler” samt ”Att konsulten är kvalitetskontrollerad”.

– Det är särskilt roligt att så många svarar att titeln innebär en kvalitetsstämpel, alltså att det är det som marknaden/företagen förväntar sig, säger Camilla Carlsson.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se