2021-10-08
Nyheter

FAR:s medlemspanel om auktorisationens värde och mallar för coronastöd

September månads frågor i FAR:s medlemspanel fokuserade på värdet av auktorisation för redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. För revisorer handlade frågorna om hur väl FAR:s mallar för korttidsstödet har fungerat.

Läs mer om resultatet i FAR:s medlemspanel september 2021:

FAR:s medlemspanel syftar till att snabbt ta tempen på viktiga branschfrågor och öka dialogen med organisationens medlemmar. Några gånger om året får medlemmar svara på en enkät med aktuella frågor och svaren ger vägledning i hur FAR som branschorganisation ska jobba för att bli ännu mer relevant och skapa mesta möjliga medlemsnytta.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se