2021-10-07
Nyheter

Var med och påverka LCE-standarden

En särskild arbetsgrupp inom FAR ska svara på förslaget till en revisionsstandard för mindre komplexa företag. Gruppen vill nu ha in åsikter från FAR:s medlemmar.

I augusti skickade den internationella standardsättaren IAASB ut sitt förslag till en ny revisionsstandard för mindre komplexa företag, LCE (Less Complex Entities). FAR har bildat en särskild arbetsgrupp som arbetar med remissvaret.

– Vi vill ta reda på vad medlemmarna tycker. Den här frågan berör framför allt medlemmar som arbetar med mindre komplexa företag och på mindre byråer, det är jätteviktigt att vi når ut till dem, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR, som tillsammans med Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem, driver FAR:s arbete med LCE.

Mejla dina kommentarer

Som medlem kan du  fram till den 28 oktober lämna synpunkter och kommentarer på förslaget till standard.

Mejla dina kommentarer till lce@far.se

Vad innebär den nya standarden?

– Både ISA och den föreslagna standarden för LCE ska resultera i ett uttalande med rimlig säkerhet. Alltså en revision. Den stora skillnaden är att LCE är skriven ur ett processperspektiv och att en hel del av tillämpningar och förtydliganden i ISA har ersatts med en tydligare koppling till revisorns professionella omdöme, säger Therese Andersson.

En viktig fråga i LCE är när den kan tillämpas. I förslaget står till exempel att noterade bolag inte kan använda LCE, vilket skulle kunna vara en naturlig avgränsning. Men det står också att LCE inte kan användas vid koncernrevisioner, en tuffare begränsning enligt FAR.

Hur kan jag som medlem ta reda på mer, för att bilda mig en uppfattning?

– På FAR är vi medvetna om att det inte är helt enkelt att komma med feedback. För att kunna svara behöver man vara lite påläst. Därför uppmuntrar vi alla att läsa själva standarden. Vi har också producerat en podd där vi berättar om förslaget, säger Therese Andersson.

Podcast och webbinarium i oktober

Remisstiden är relativt lång, deadline är den 31 januari 2022, men det är många svåra frågor att ta ställning till, så tidsplanen är ändå snäv. Den 7 oktober publicerades en podcast och den 21 oktober sänder FAR ett webbinarium. 

– Stora delar av den särskilda arbetsgruppen kommer att vara med på webbinariet, så att medlemmar kan ställa alla sina frågor och komma med kloka inspel, säger Björn Irle.

Den särskilda arbetsgruppen består av medlemmar från Strategigruppen för revision och Operativa gruppen för normgivning:

  • Johan Rippe, PwC
  • Jenny Barksjö Forslund, KPMG
  • Erik Emilsson, Revideco
  • Sten Eriksson, Folkesson Råd & Revision
  • Kristofer Block, Block Revisionsbyrå

Arbetsgruppen svar ska behandlas av FAR:s styrelse, som kommer att stå som avsändare till remissen. Det finns också ambitioner att lämna ett gemensamt svar från de nordiska länderna. 

 

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se