2021-10-21
Nyheter

Common control, digitalisering och NIFRIC i fokus vid Strategigrupp Redovisnings första fysiska möte

Strategigrupp Redovisning identifierar de viktigaste redovisningsfrågorna för FAR att aktivt verka inom.

Mitt under pandemin formades FAR:s Strategigrupp Redovisning och i veckan var det så äntligen dags för gruppen att ha sitt första fysiska möte. Av gruppens nio medlemmar fanns sex på plats på FAR:s kontor medan några var med på länk. 

Strategigrupp Redovisning ansvarar för att identifiera de viktigaste frågorna på både kort och lång sikt inom redovisningsområdet. Stående diskussionspunkter är till exempel inom vilka områden som FAR långsiktigt ska driva frågor och vilken position FAR ska ta i dessa frågor. Men gruppen arbetar också med hur FAR:s service och erbjudanden inom redovisning ska se ut i framtiden. 

Vid veckans möte lyftes särskilt behovet av en fördjupningsartikel som rör redovisning av common control-transaktioner.

Det var en glad Birgitta Åhlander (tv) som kunde hälsa strategigruppens medlemmar välkomna till FAR:s kontor i Stockholm. Fr v Pernilla Lundquist, E&Y, Magnus Nilsson, Grant Thornton, Göran Arnell, KPMG, Jan Marton, Handelshögskolan Göteborg och Anna Lindén, PwC. Med på länk var Henric Larsolle, RSM, och Joachim Mårtensson, Deloitte. Lennart Danielsson, FAR, saknas på bilden.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Lennart Danielsson

Senior advisor

lennart.danielsson@far.se