2021-11-26
Nyheter

Effekter av pandemin lyftes på FAR:s fastighetsdag

Skattereduktion vid förvärv av inventarier, stämpelskatteplikt och när kan momsen dras på hyran. Det var några av nyheterna som diskuterades på FAR:s Fastighetsdag, där pandemins effekter märktes i många frågor.

Under FAR:s fastighetsdag samlas experter och yrkesverksamma i bygg- och fastighetsbranschen för att uppdateras på det senaste inom skatt, moms och redovisning.

Anna Persson, Deloitte

Det har varit ett mer utmanande år än tidigare till följd av pandemin och dess effekter som skapat säregna förhållanden som stora vakanser och oförutsägbara marknadshyror som påverkar taxeringen

På skattesidan var det i år tydligt särskilt en fråga som väckte stort intresse.

Skattereduktion vid förvärv av intventarier

– Det som fick mycket fokus var frågan om skattereduktion vid förvärv av inventarier. Lite kortfattat innebär den att ett bolag vid sidan av vanliga värdeminskningsavdrag kan få en skattereduktion på 3,9 procent av investeringskostnaden för byggnadsinventarier som förvärvas under år 2021. Byggnadsinventarier är delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. För en kontorsbyggnad kan det gälla till exempel ljuddämpande innertak eller särskild ventilation, säger Anna Persson, Tax Director på Deloitte och en av föreläsarna under Fastighetsdagen.

Skattereduktionen aviserades i budgetpropositionen i samarbete mellan regeringspartierna och syftet är att stimulera investeringar under pandemin. Det stora intresset för reduktionen tror Anna Persson beror på att många inte noterat att reglerna omfattar byggnadsinventarier. Även tillämpningen väckte frågor.  

– Det som gäller för reduktionen är att leveransen för själva tillgången måste ske under år 2021. Dock finns inget krav på att den ska bokföras som ett inventarium år 2021, utan den kan redovisas som ett pågående projekt. Om man bedömer att reduktionen nyttjas under 2022 eller 2023 ska en uppskjuten skattefordran bokföras under 2021, men reduktionen kan yrkas tidigast 2022. Reduktionen kan ske mot bland annat bolagsskatt och fastighetsskatt, säger hon.

Stämpelskatteplikt vid fastighetstransaktioner

En annan fråga som diskuterades var lantmäteriets pågående utredning om eventuellt missbruk av stämpelskatteplikten vid fastighetstransaktioner.

– Regeringen har i många år diskuterat om det sker ett missbruk i frågan och om det behövs nya regler som i så fall stävjar missbruket – en generell stämpelskatt. I mitten på december förväntas utredningen vara klar och förslaget presenteras, säger Anna Persson.

Pandemin påverkar fastighetstaxering

Fastighetstaxeringen var också en viktig punkt på dagens agenda.

– Det har varit ett mer utmanande år än tidigare, till följd av pandemin och dess effekter som skapat säregna förhållanden som stora vakanser och oförutsägbara marknadshyror och det påverkar taxeringen. Vi tror att vi kommer se en generell justering av taxeringsvärdena och att fastighetsägarna ska räkna med kraftigt höjda taxeringsvärden under kommande år, säger Anna Persson.

Momsavdrag på hyran och coworkingutrymmen

När det kommer till momsen var det främst den aktuella frågan om frivillig skattskyldighet för moms på hyror som diskuterades.

Jan Kleerup, Erlegal

Systemet för frivillig skattskyldighet är komplicerat och många av gränsdragningarna otydliga

För att få göra momsavdrag som hyresvärd krävs bland annat att hyresgästen har en momspliktig verksamhet och att lokalen är tydligt indelad, vilket kan skapa komplicerade situationer.

– Systemet för frivillig skattskyldighet är komplicerat och många av gränsdragningarna otydliga. Man ska därför veta vad man gör när man deklarerar. Att göra fel kan få väldiga konsekvenser, säger Jan Kleerup, skattejurist på Erlegal och föreläsare under Fastighetsdagen.

Frågan om frivillig skattskyldighet tangerar också coworkingutrymmen, som blivit allt vanligare kontorslösningar i pandemins kölvatten.

– Att betala en medlemsavgift till en aktör för att arbeta på ett gemensamt coworkingutrymme räknas inte som hyra av lokal. Där anses numera övriga momspliktiga tjänster vara det dominerande inslaget och då blir hela ersättningen momspliktig, förtydligar Jan Kleerup.

 

Skatt

  • Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier Den här kursen belyser skattemässiga möjligheter och problem som du kommer i kontakt med i arbetet med ägarledda företag. 
  • Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag Reglerna för beskattning av aktiebolag ska aldrig styra hur en verksamhet struktureras, det affärsmässiga är alltid viktigast. Men det är ändå viktigt att veta vilka skatteeffekter som uppkommer vid olika transaktioner. Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.
  • Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga Håll dig uppdaterad på de senaste skattenyheterna med de främsta experterna på området. Vår välfyllda nyhetsdag ger dig allt du behöver veta om skatt 2023 och inför 2024. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Praktisk inblick och tolkning av gällande regelverk
  • Kvalificerade bokslutsfrågor - redovisning & skatt Den här kursen ger dig som arbetar med kvalificerade frågor ytterligare insikter och kunskaper som stärker dig i din roll gentemot kunden. Vi går igenom svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv för större respektive mindre svenska icke-noterade företag.
  • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet. Du får en nyhetsdag med allt du kan behöva veta om skatt 2022. Deltagarna på Skattedagen är kvalificerade branschkollegor så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall
Visa alla kurser