2021-03-25
Nyheter

Vill din byrå delta i ett pilotprojekt om RPA för redovisningsverksamhet?

I höst genomför FAR och vår samarbetspartner bots& ett pilotprojekt inom automatiserad inhämtning och bearbetning av information, RPA. Syftet är att ta fram en standardiserad lösning som passar vår bransch, och som exklusivt ska erbjudas FAR:s medlemmar. Som medlem i FAR kan du anmäla intresse av att delta i pilotprojektet. Kriterierna för att delta är en digital mognad och ett stort intresse för nytänkande!

Vi lever i en digital värld där vi behöver hantera och bemästra många olika verktyg och system. Det kan till exempel handla om att hämta information från kunder och leverantörer, effektivt knyta ihop egna plattformar eller att göra det möjligt för våra kunder att fatta beslut på korrekta grunder.

Pilotprojekt för ny tjänst

FAR och automationsbolaget bots& genomför med start i september 2021 ett pilotprojekt för en tjänst där extern information för byråns alla kunder hämtas in och bearbetas utan handpåläggning. Tjänsten innebär att byrån frigör tid, som kan användas till att skapa nya värden för era kunder.

Fyra redovisningsbyråer sökes!

För att genomföra pilotprojektet söker vi nu fyra byråer med redovisningsverksamhet, som ska delta i tre till fyra workshops där vi tillsammans identifierar inom vilka områden automation är prioriterat. De byråer och personer vi söker till pilotprojektet karaktäriseras av nytänkande och gärna en stor portion digitalt intresse och mognad.

Tack för alla intresseanmälningar! Sista anmälningsdag var 25 maj.

Jakob Sandberg

Projektansvarig

jakob.sandberg@bots.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Mer information

Vad söker vi hos deltagande redovisningsbyråer?

 • nyfikna och nytänkande
 • intresse för automation och digitalisering
 • arbetar med Microsofts Office-paket
 • mestadels kunder verksamma i Sverige
 • en person per deltagande byrå

Vad förväntas av deltagande byråer?

 • delta på tre till fyra workshops, cirka tre timmar per gång, planerade till september och oktober
 • blir pilotprojektet lyckat får deltagande byråer kostnadsfritt ta del av lösningen under sex månader

Vilken relation gäller mellan deltagande byårer?

 • FAR/ bots& involverar endast byråer som inte verkar på samma geografiska marknad
 • FAR/ bots& värnar om sekretess och säkerställer att konkurrenssituation mellan ingående byråer inte uppstår

Vilka är bots&?

 • bots& är FAR:s samarbetspartner inom smart automatisering
 • bots& hjälper kunder under hela utvecklingsresan: före, under och efter automatisering
 • bots& verktygslåda består av RPA, Integrationer, AI, Machine Learning och processutveckling
 • bots& fokus är att leverera robust och skalbar automatisering med tydlig styrning, kontroll och realiserad effekt