2021-03-22
Nyheter

Nu finns FAR:s mallar för korttidsstöd

Tillväxtverket öppnar ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 den 29 mars. I de fall arbetsgivaren som ansöker om korttidsstöd har en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden, krävs att yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag bifogas till ansökan. Granskningen ska följa standarden SNT 4400. 

FAR har tagit fram mallar för:

  • Uppdragsbrev för granskning enligt särskild överenskommelse avseende ansökan enligt lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
  • Skriftligt uttalande för granskning enligt särskild överenskommelse avseende ansökan om korttidsstöd
  • Rapport över faktiska iakttagelser – granskning enligt särskild överenskommelse avseende ansökan om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
  • Vägledning stöd vid korttidsarbete 1 december 2020-30 juni 2021