2021-05-21
Nyheter

“Förseningsavgift bör inte tas ut”

FAR går in med en hemställan till Skatteverket om att förseningsavgift inte ska tas ut för inkomstdeklarationer som omfattas av byråanstånd.

Pandemins effekter medför stora svårigheter för byråer att lämna in samtliga deklarationer senast 15 juni, liksom att biträda företag med deras deklarationer så att de kan lämnas in 1 juli.

FAR hemställer nu därför att Skatteverket meddelar att myndigheten även för 2021 kommer att låta bli att ta ut förseningsavgifter om inkomstdeklarationer lämnas in senast 15 juli, det vill säga inom en månad från ordinarie deklarationstidpunkt, och oavsett om de lämnas på papper eller digitalt.

– Vi är inte tillbaka till business as usual. Situationen är extraordinär även detta år. Det är kaos på många framför allt mindre byråer, revisorer och redovisningskonsulter måste få lite andrum att lämna in deklarationerna. Det måste Skatteverket förstå, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Samtidigt som det är kort om folk på grund av covid-frånvaro så faller det på revisorer att i förekommande fall, under en i normala fall mycket hektisk period, att nu även skriva intyg vid ansökningar om både omställningsstöd och stöd för korttidssarbete, skriver FAR i sin hemställan.

Arbetsbelastningen är följaktligen extremt hög i en extraordinär situation, samtidigt som hälsoläget för revisions- och rådgivningsbranschen är lika allvarligt som för resten av samhället.

I svar från Skatteverket 10 maj informerades FAR att befrielse i detta fall inte kunde lämnas med hänsyn till likabehandlingsprincipen, och i svaret hänvisades till möjligheten att lämna in en erinran mot en förseningsavgift.

”Av lätt insedda skäl löser inte denna möjlighet den uppkomna situationen. En erinran mot avgiften tar i sig tid och är förknippad med stor osäkerhet. Det är ingen lösning på läget idag.” Skriver FAR.

Läs FAR:s hemställan till Skatteverket här.