2021-06-17
Nyheter

Fyra byråer deltar i FAR:s RPA-projekt

Tillsammans med fyra revisions- och redovisningsbyråer startar FAR och bots& ett pilotprojekt inom RPA. Målet är en standardiserad lösning för RPA inom redovisning.

– Vi vill utveckla och driva viktiga frågor tillsammans med branschen. För många är digitalisering inom redovisning en viktig fråga och vi vill stötta våra medlemmar på den resan, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Standardiserad RPA som medlemsförmån

Digitalisering är ett prioriterat område hos FAR och målet med det här projektet är att skapa en standardiserad lösning för byråernas redovisningsverksamhet, som exklusivt ska erbjudas FAR:s medlemmar.

Robert Johansson

– Vi välkomnar all form av effektivisering och ser RPA och automation som en stor bidragande faktor till detta, säger Robert Johansson på MPC Consulting i Stockholm, en av de deltagande byråerna.

Fyra revisions- och redovisningsbyråer deltar

Av de byråer som anmält intresse av att delta i projektet har FAR och Bots& valt ut fyra. Förutom MPC Consulting är det Revideco, med kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg och Sundsvall, Redo i Jönköping och Dalacc by EE i Ludvika.

– Det var svårt att välja byråer och jag vill verkligen passa på att tacka alla som anmälde sig. Det här är ett projekt som kommer att göra nytta i hela branschen, kommenterar Camilla Carlsson.

Jakob Sandgren, bots&

Byråerna är valda utifrån kriterier som stort digitalt intresse, lång erfarenhet och kundfokus – men också för att de visar en stor nyfikenhet och är innovativa i sina arbetssätt

Byråns kunder har mycket att vinna på RPA

De fyra byråerna ska under hösten delta i workshops, ge feedback och diskutera inom vilka områden automation är prioriterat och kan göra nytta.

Johanna Ottvar

– Vi vill inte göra bokföring digitalt för sakens skull utan vi vill hjälpa kunderna att själva ställa om sina processer. På Redo arbetar vi främst med små och några medelstora bolag. Vår erfarenhet är att även mindre företag och entreprenörer har mycket att vinna på att tänka över sina processer, säger Johanna Ottvar på Redo.

Förbättra interna processer för repetitiva uppgifter

Förutom att bidra till att utveckla en standardiserad lösning för branschen hoppas de fyra byråerna få med sig kunskap som kommer till nytta i den egna organisationen.

Fredrik Pålsson

– Det är spännande att få vara med i ett sådant här projekt för hela branschen och samtidigt se om det kan få oss på vår byrå att komma vidare i våra egna processer. Vi är medlemmar i det internationella nätverket MGI, där en del har kommit ganska långt med RPA. Det har gjort oss intresserade av att hitta lösningar för repetitiva uppgifter, berättar Fredrik Pålsson på Revideco.

Lång erfarenhet av digitalisering

Byråerna ska naturligtvis också bidra med egna erfarenheter i projektet. Ett kriterium för att få delta var ett stort digitalt intresse och de utvalda projektdeltagarna har alla börjat sin egen förändringsresa.

Anita Karadza

– Vi är en nystartad byrå, men flera av oss har lång erfarenhet av både redovisning och digitalisering. När vi startade byrån fick vi chansen att anställa medarbetare med vilja att nyttja tekniken fullt ut. Det gjorde att vi kunde sätta effektiva rutiner och arbetssätt redan från starten. Det finns ett stort intresse för RPA hos oss, bekräftar Anita Karadza på Dalacc by EE.

 

 

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se