2021-06-08
Nyheter

Hållbarhet är vägen till lönsamma affärer

Hållbarhet behöver bli en integrerad del av den finansiella värdeuppföljningen. Om man bara jobbar med vinst och inte prioriterar klimatfrågan är det en framtida värdeminskning. Med en bra controller blir det enklare att driva hållbarhetsarbetet i rätt riktning.

Pontus Cornelius, vd på Bona, var tydlig i sin föreläsning på FAR:s Controllerdag i slutet av maj 2021: Företagen måste jobba med hållbarhet om de inte vill tappa affärer. Och controllern har en nyckelroll i det arbetet.

Hållbarhet ett krav från investerare

– Ett miljöansvar är en förutsättning för framtida affärer.  Om man inte jobbar med hållbarhet drar investerarna öronen åt sig. Dessutom driver det rekryteringen – man blir en intressant arbetsgivare och företagets kompetenskraft kan öka, hävdar Pontus Cornelius.

Controllerns ansvar i hållbarhetsarbetet kan inte nog poängteras, menade också Åke Bengtsson, CFO på Gunnebo i sin föreläsning.

– Sustainability måste in i den operativa uppföljningen. Det måste jobbas in i verksamheten,  precis som en strategi har jobbats in i det dagliga arbetet. Trycket kommer från investerarperspektivet, menar Åke Bengtsson.

Från hållbarhetsredovisning till hållbarhetsstyrning

Även i forskningen finns många bevis på hur hållbarhet är en viktig fråga för företag. Matti Skoog, professor vid Åbo akademi och docent vid Stockholms universitet, påpekade i sin föreläsning på FAR:s Controllerdag att processen måste gå från att hållbarhetsredovisa till hållbarhetsstyrning. På så sätt skapas ett ansvar för hållbarhet i hela organisationen.

– Vi behöver hållbar budgetering, hållbara investerings- och produkt/tjänstekalkyler och hållbara nyckeltal med intern relevans, säger Matti Skoog.

Hur bygger vi lönsamma företag?

Det finns många hotbilder att måla upp när det gäller hur vi människor behandlar vår planet. Men Pontus Cornelius menar att vi måste prata förändringsmöjligheter, hur bygger vi lönsamma företag för nästa 100 år?

Lagstiftning och regelverk ger bidrag till en omställning, Men förändringen måste komma från företagen, menar Pontus Cornelius. Och det är här controllern har en viktig roll.

– Ingen vd är starkare än den controller man har vid sin sida. Mitt råd till controllern är att prata rimlig mängd hot – och fokusera på möjligheter.