2021-06-02
Nyheter

FAR byter CRM-system

Just nu håller FAR på att byta CRM-system, vilket kommer att förbättra administration av, och informationsflödet till, medlemmar och kunder. Bytet innebär ingen förändring för dig som är medlem eller kund hos FAR, men enligt dataskyddsförordningen är FAR skyldig att informera om förändringen.

I FAR:s CRM-system (Customer Relationship Management) lagras huvudsakligen personuppgifter om kunder och medlemmar, men även personuppgifter om andra grupper, som till exempel lärare och affärskontakter. 

Uppgifterna är skyddade och kan bara nås med personlig inloggning från FAR:s interna nätverk eller via en krypterad uppkoppling. Bara de anställda på FAR som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dessa.

FAR bevarar personuppgifter så länge det behövs för att kunna fullgöra vårt åtagande - tillhandahålla tjänster, medlemskap, produkter och utbildningar samt för att fakturera, hantera klagomål och reklamationer m.m. 

Den lagliga grunden för hur uppgifterna behandlas är att behandlingen är nödvändig för att FAR ska kunna fullgöra sitt avtal med den registrerade, alternativt nödvändig för FAR:s berättigade intresse av att kunna nå ut till rätt hos kunder och medlemmar. Laglig grund kan även vara att den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen.

För de medlemmar som tackat ja till marknadsföring, och för de medlemmar som har legitimt intresse av att få relevant information om event, seminarium, enkäter och nyheter, behandlas de personuppgifter som krävs för att nå ut med sådan information.