2021-06-09
Nyheter

Avvakta med att lämna arbetsgivardeklaration för juni månad

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för personer födda 1998 - 2002 ska sänkas till 10,21 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för utbetalningar som görs under juni, juli och augusti. Reglerna föreslås träda i kraft 19 juni.

För att slippa begära omprövning när reglerna har trätt i kraft bör arbetsgivare som har anställda i den aktuella åldersgruppen vänta med att lämna arbetsgivardeklaration för juni månad till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för juni månad ska ha kommit in till Skatteverket senast 12 juli i år.

Bevaka att beslut fattas av riksdagen och att reglerna trätt i kraft innan arbetsgivardeklarationen lämnas in.

Läs mer om arbetsgivaravgifter på Skatteverkets webbplats.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se