2021-07-05
Nyheter

Omställningsstödet förlängs till och med september

Regeringen beslutade den 23 juni om att förlänga omställningsstödet med perioderna maj, juni, juli, augusti och september 2021. Ändringarna i förordning (2021:126) om omställningsstöd träder i kraft den 2 juli 2021

Förändringar avseende perioderna maj 2021-september 2021

Respektive månad maj-september 2021 utgör separata stödperioder. Förutom förlängning av omställningsstödet har vissa förändringar genomförts avseende vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive vilka kostnader som ska ingå i beräkningen av täckningsbidraget.

  • Löner utgör en fast kostnad och ska därmed inte längre ingå i beräkningen av täckningsbidraget.

  • Försäljningsprovisioner ingår i beräkningen av täckningsbidraget. Observera att det i förordningen specificeras vilka typer av försäljningsprovisioner som avses.

  • Tydliggörande att sådana kostnader som utgör fasta kostnader får inte ingå i beräkningen av täckningsbidraget.

  • 17 § har uppdaterats i flera omgångar under våren. Uppmärksamma 17 § 2 st. om att minskning av omställningsstödet ska ske i de fall företaget i egenskap av hyresgäst har avtalat om hyresrabatt och hyresvärden har rätt till statligt stöd.

  • Tidperioden/spärren avseende värdeöverföringar är förlängd till 31 december 2021.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se