2021-07-01
Nyheter

”Höj blicken i fråga om korttidsstödet”

Korttidsstödet är ett viktigt instrument i återstarten av Sverige, men processen har kantats av allvarliga problem. Det skriver Åsa Lundvall, styrelseordförande FAR, och Karin Apelman, VD och generalsekreterare FAR, i en debattartikel på Balans webb.

Stödet till företag och anställda för korttidsarbete, tidigare permitteringsstöd, är en av regeringens enskilt största coronainsatser. Stödet är ett viktigt instrument i återstarten av Sverige, men processen har kantats av allvarliga problem, menar Åsa Lundvall, styrelseordförande FAR, och Karin Apelman, VD och generalsekreterare FAR, i en debattartikel publicerad på Balans webb.

Tusentals beslut om stöd har överklagats av antingen den myndighet,Tillväxtverket, som initialt beviljat stödet, eller av företag som inte erhållit stöd eller krävts på återbetalning. Nu skriver debattörerna att det är dags att höja blicken och låta stödet komma till den nytta som avsågs från början – Sveriges ekonomiska återstart – och utlysa en företagsamnesti.