2021-01-25
Nyheter

Redovisningstidpunkten för coronastöd får nu tidigareläggas

Bokföringsnämnden har efter en snabb remissrunda, där bland annat FAR:s Operativa Grupp Finansiell Rapportering – Redovisning lämnat remissvar, beslutat att coronarelaterade stöd får redovisas som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till under förutsättning att företaget vid avgivande av årsredovisning/årsbokslut enligt K2 eller K3 bedömer att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet och erhålla stödet.

En annan förutsättning är att det vid tidpunkten för avgivande finns en utfärdad författning avseende stödet. Exempelvis kan ett aktiebolag med bokslut 2020-12 31, som har för avsikt att ansöka om omställningsstöd som hänför sig till perioden augusti-december 2020, intäktsredovisa stödet i årsredovisningen för 2020 om den avlämnas tidigast 15 februari 2021 (eller den dag ändringarna i förordningen finns på plats) eller senare om bolaget bedömer att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet och erhålla stödet.

 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se