2021-01-13

Nytt revisionsuttalande – RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar

FAR:s normgivningsgrupp Revision har tagit fram ett nytt uttalande RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar.

Uttalandet fastställdes av FAR:s styrelse den 11 december 2020 och ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller senare.

Johanna Svensson

Johanna Svensson

Auktoriserad Revisor

08-402 75 01 johanna.svensson@far.se