2021-01-13
Nyheter

Nytt revisionsuttalande – RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar

FAR:s normgivningsgrupp Revision har tagit fram ett nytt uttalande RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar.

Uttalandet fastställdes av FAR:s styrelse den 11 december 2020 och ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller senare.