2021-01-08
Nyheter

Nu börjar DAC6 gälla

Skarpt läge för DAC6, implementeringen av informationsplikt för skatterådgivare och i viss mån revisorer och redovisningskonsulter. Det här gäller för en de största och viktigaste nyheterna på skatteområdet för 2021.

Från årsskiftet gäller informationsplikten för skatterådgivare kallad DAC6. Det innebär att så fort ett företag gör en utlandsbetalning eller någon form av överföring till utlandet, så bör skatterådgivare, samt revisorer och redovisningskonsulter som behöver rådge företagare, fråga sig: Behöver Skatteverket få en upplysning om detta?

Det säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR, och tillägger:

– Detta är en av de största och viktigaste skattenyheterna 2021, både för auktoriserade skatterådgivare, revisorer och redovisningskonsulter. Varje råd eller överföring till utlandet måste nu stämmas av mot dessa regler för att undgå risk för att rådgivaren annars får betala en sanktionsavgift, det vill säga, i praktiken böter.

Att notera är att lagen trädde i kraft 1 juli 2020 och att även tidigare arrangemang ska rapporteras in, men fick alltså göras senare på grund av coronapandemin.

FAR har under året haft en löpande dialog med Skatteverket. Hans Peter Larsson menar att Skatteverkets rättsliga vägledning är ett bra sätt att navigera sig i, där myndigheten försökt förtydliga vilka transaktioner det ska upplysas om.

– Från FAR:s sida kommer vi att ha en fortsatt löpande dialog med Skatteverket kring frågor som kan uppstå längs vägen i syfte att åstadkomma ytterligande klarlägganden. Hittills har FAR:s frågor lett till 23 förtydlanden och tre ställningstaganden, påtalar Hans Peter Larsson.

Historiska arrangemang, där första steget i implementeringen togs mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020, ska lämnas in till myndigheten senast 28 februari 2021.

Sista datum när Skatteverket behöver att byråerna redogör för de gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som gjordes tillgängliga, blev klara för implementering, eller vars genomförande påbörjades 1 juli till och med 31 december 2020, är 31 januari 2021.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz