2021-02-12
Nyheter

Frågor & Svar om lön

Under webbinariet Hetaste frågorna inom lön 9 februari ställdes många frågor. Här svarar Pernilla Broberg, auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton, och Mikaela Walter, HR-specialist på Aspia, på några av dem.

Mikaela och Pernilla

Mikaela Walter och Pernilla Broberg

F: Vilka är de väsentligast förändringar i det nya lagförslaget om korttidsarbete?
S: Uppdaterad information finns på Tillväxtverkets webb, vi rekommenderar att du läser vad som står där. 

F: Om man har sökt stöd under 2020 och fått löneökningar samt ändrat sin sysselsättningsgrad, vilken jämförelsemånad ska man använda sig av? December 2019 (som var en av jämförelsemånaderna förra ansökningsperioden) skiljer sig ju väldigt mycket från hur det ser ut i dag).
S: På Tillväxtverkets webb finns bra exempel angående jämförelsemånad:

Jämförelsemånad är den referensmånad som används för ansökan och för att veta vilka personer som är aktuella för stöd.

Om du inte har sökt stöd 2020 kommer din jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 att vara september 2020.

För dig som sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara den månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 och följer av Tillväxtverkets definition:

Den kalendermånad som infaller 3 månader före den månad då ansökan inkom eller månaden som inföll 3 kalendermånader innan startmånaden för perioden som företaget söker stöd för – beroende på vilken av dessa som är tidigast.

Exempel 1: Företag ABC sökte i april stöd för mars-juli (det vill säga bakåt i tiden, retroaktivt). Jämförelsemånaden är då 3 månader innan mars, det vill säga december.

Exempel 2: Företag DEF sökte i april stöd för april-juli. Jämförelsemånaden är då 3 månader innan april, det vill säga januari.

Exempel 3: Företag GHI sökte stöd i april för maj-juli (det vill säga framåt i tiden). Jämförelsemånaden är då 3 månader innan april, det vill säga januari.

Jämförelsemånaden är densamma för ett organisationsnummer, det vill säga ett företag har endast en jämförelsemånad.

Har du fler ansökningar sedan tidigare är din jämförelsemånad utifrån det ärende som har tidigast stödmånad.

 

F: Om man vill söka stöd 80% för januari-mars 2021 och bara har dragit av enligt arbetstidsnedsättning med 60%, kan man justera detta i efterhand på lönebesked för 80% kommande månad?
S: Se nedan svar på Tillväxtverkets webb:

Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal.

Från den 1 december 2020 till den 31 mars 2021 står staten för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från den 1 april står staten för 50 procent av kostnaden.

Under stödet 2021 är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd. En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 31 mars – 1 april 2021. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.

Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – mars 2021 och april – juni 2021 och inte heller mellan olika avtalsperioder.

Läs mer om förutsättningarna för avtal

 

F: Är läkarintyget vid ansökan om smittbärarpeng tillfälligt borttaget?
S: Nya uppgifter publicerades 9/2 på Försäkringskassans webb:

Nya regeringsbeslut om smittbärarpenning och ersättning till riskgrupper

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen, för att ha rätt till ersättningen.

Regeringen har även beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp samt till närstående till personer i riskgrupp, till och med 30 april 2021. Beslutet innebär att det går att ansöka retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari – 30 april 2021.

 

F: Hur länge kan man söka ersättningen för karensdagen?
S: Till 28:e februari (men det kan så klart ändras, så håll dig uppdaterad).

F: Vi har hört om en ny tjänst för personer som flyttar till Sverige utanför EU/ESS för att arbeta, var finns den informationen?
S: Information finns här

F: Angående lönerevision vid korttidspermittering. Ska avdraget fortsätta löpa på lönen som man hade vid jämförelsemånaden även fast den faktiska lönen ökat?
S: Se nedan svar på Tillväxtverkets webb:

Förslaget medför även att löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden inte kommer att ingå i den ordinarie lönen. Det innebär att lönehöjningar som skett efter jämförelsemånaden, och personal som anställts efter jämförelsemånanden, inte omfattas av stödet.

 

F: Löneavdraget för korttidsarbete ska alltså inte justeras retroaktivt om man har en lönerevision?
S: Se svaret på frågan ovan.