2021-02-19
Nyheter

Vad är exceptionella intäkter och kostnader? Det här bör du som redovisningskonsult tänka på

Birgitta Åhlander & Camilla Carlsson tipsar!

Analysera resultaträkningen och bedöm om det finns intäkter eller kostnader som på grund av sin storlek eller förekomst avviker markant från vad som normalt förekommer i företaget. Dokumentera hur du fångat dessa poster.

Upplysningar ska lämnas i not om de enskilda intäkterna och kostnaderna, som ofta är av engångskaraktär. I K2-regelverket finns ett bra exempel på hur noten kan utformas, se exempel 18 b.

Vilka poster ska då kopplas till noten Exceptionella intäkter och kostnader? 

Här kommer några exempel:

  • En exceptionell intäkt kan bli aktuell för företag som fått coronastöd och redovisar väsentligt högre Övriga rörelseintäkter.
  • Det kan vara en kostnad som har minskat markant, även här i samband med pandemin, som då ska notas som en exceptionell kostnad.
  • En exceptionell kostnad kan även vara en stor nedskrivning av en anläggningstillgång.
  • En rättelse av ett fel som är hänförligt till ett tidigare räkenskapsår kan också innebära att intäkts- eller kostnadsposten avviker markant från det normala.

 

Tänk på att hänvisning till noten ska göras vid de intäkts- och kostnadsposter som noten hänför sig till.

 

 

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se