2021-12-09
Nyheter

Ny vägledning för revision av finansiella rapporter i Esef

Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, CEAOB, har publicerat en ny vägledning för revisionen av finansiella rapporter i det digitala formatet Esef. Den nya vägledningen ersätter den tidigare från 2019.

FAR publicerade i juni 2021 rekommendationen RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Innehållet i den nya vägledningen från CEAOB påverkar inte RevR 18.

European Single Electronic Format (Esef) är ett enhetligt rapporteringsformat för emittenter (utgivare av obligationer, aktier eller andra värdepapper) som har värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU. 

 

 

 

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se

Andrea Pålsson

Auktoriserad revisor

08-402 75 06 andrea.palsson@far.se