2021-12-10
Nyheter

Höjd gräns för mervärdesskatt på gång

Ett första steg för att höja gränsen för mervärdesskatt är i rullning. ”Det är ett modernt perspektiv på ny beskattning av mindre bolag − och det är välkommet”, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Ett klart ja blir det från FAR när det gäller höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt, enligt ett remissvar som  lämnats in till Finansdepartementet. För att det ska bli en förenkling i praktiken är det också viktigt att beakta förslaget om mikroföretagarkonto, skriver FAR vidare.  

Schablonbeskattat bankkonto underlättar för mikroföretag

Förslaget om mikroföretagarkonto går ut på att de allra minsta företagen, så kallade mikroföretag, ska kunna ha ett särskilt schablonbeskattat bankkonto. Systemet skulle troligen bidra till att det blir lättare för fysiska personer att ta kortare uppdrag för varierande uppdragsgivare, har FAR skrivit i ett tidigare remissvar till nämnda departement. 

− Det är ett modernt perspektiv på ny beskattning av mindre bolag − och det är välkommet. För att det ska bli praktiskt tillämpbart och få effekt så måste man också höja lägsta gränsen för när man är momspliktig. Det här är ett första steg till den processen, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR. 

I det nya remissvaret skriver FAR: ”FAR anser att Finansdepartementet bör samordna dessa regler för att motverka att ett litet företag skulle kunna vara skyldig att redovisa mervärdesskatt men likväl, om förslaget om mikroföretagarkonto blir verklighet, kunna omfattas av det förenklade systemet – där mervärdesskatt föreslås vara en del av schablonbeskattningen – eftersom omsättningsgränsen föreslås vara högre än 80 000 kr enligt nämnda utredning avseende mikroföretagarkonto.”  

Underlättar första steget in på arbetsmarknaden

Genom att ha mikroföretagarkonto skulle exempelvis studenter, pensionärer, eller andra personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, genom kontot kunna ges större möjligheter till kortare uppdrag. Som i sin tur kan leda till längre uppdrag, eller till och med anställningar.  

− Det ökar också möjligheterna för exempelvis nyanlända att själva försörja sig som egenföretagare, vilket är ett viktigt led i integrationen. Har näringsidkarna väl börjat kan de fortsätta och bli näringsidkare på heltid. För landets redovisningskonsulter blir det fler tjänster att sälja, fortsätter Hans Peter Larsson. 

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se