2021-12-09
Nyheter

EU:s gröna taxonomi gäller från årsskiftet 

EU:s ministerråd har röstat igenom den delegerade akten om klimat i EU:s gröna taxonomi. Ikraftträdande blir vid årsskiftet.

Från och med räkenskapsår 2021 ska den lagstadgade hållbarhetsrapporten innehålla uppgifter om den andel av ett företags ekonomiska aktiviteter, som omfattas av tekniska granskningskriterier som definierar vad som är miljömässigt hållbart.  
 
Taxonomiförordningen medför nya krav på hållbarhetsrapporterna för vissa företag.  
 
De som omfattas av taxonomin är finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare), samt företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, (företag av allmänt intresse, Public Interest Entities, PIE, med fler än 500 anställda.) 
 
FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet har tagit fram ett antal frågor och svar om taxonomin, och fortsätter lägga ut nya frågor och svar vartefter de uppstår. 

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se