2021-08-23
Nyheter

Medlemsundersökning 2021: Andelen nöjda medlemmar ökar

För tredje mätningen i rad visar FAR:s medlemsundersökning 2021 att andelen nöjda medlemmar ökar. Nio av tio kan till exempel tänka sig att rekommendera kollegor att bli medlemmar och sju av tio menar att FAR driver för dem relevanta frågor.

– Det känns jättebra att andelen nöjda medlemmar ökar, men vi jobbar hårt för att ännu fler ska känna att de har nytta av sitt medlemskap. Under året har vi som ambition att öka dialogen med våra medlemmar, och hitta metoder för att ta igen det vi förlorat under pandemin, då vi inte kunnat träffas utan fått förlita oss på digitala möten, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR. 

Enklare regelverk angelägen fråga för FAR:s medlemmar

De viktigaste frågorna för FAR att arbeta med framöver är regelförenklingar, branschens attraktionskraft, framtidsspaningar och profilering av yrkesrollerna.

– Det är glädjande att våra medlemmar är trygga med att vi arbetar med relevanta frågor. Ett exempel på ärenden vi har på bordet just nu är ett förslag till förenkling av revisionsstandarden för mindre komplexa företag, LCE, där vi arbetar tillsammans med våra nordiska samarbetspartners, kommenterar Therese Andersson. 
 

FAR Online, utbildning och medlemsrådgivning skäl till medlemskap

FAR:s medlemmar anger flera skäl till att vara medlemmar i organisationen. Rabatterat pris på FAR Online, FAR:s utbildningsverksamhet och medlemsrådgivningen är de viktigaste anledningarna för de flesta. 

– Det är verksamheter som vi fortsätter att satsa på och kommer att utveckla ännu mer framöver, säger Therese Andersson. Men jag ser också i undersökningen att vi har medlemmar som inte vet om att medlemsrådgivningen ingår i medlemskapet och det måste vi komma till rätta med.

Branschnyheter allt viktigare

Ytterligare skäl till att vara medlem är exempelvis FAR:snyhetsbevakning och tidningarna Balans och Resultat. Nyhetsbevakning är den kategori som tillsammans med FAR Online ökar mest i relevans.

– Vi försöker att vara snabba men ändå noggranna när vi publicerar på våra digitala sajter och i våra nyhetsbrev. Vi ser att antalet följare till vårt Linkedinkonto hela tiden ökar, vilket är ett tecken på att vi är en viktig källa för branschnyheter, menar Therese Andersson.

Frisvar värdefull input 

Bland de frisvar som lämnats i enkäten får FAR både ris och ros. I arbetet med att utveckla medlemserbjudandet ger kommentarerna värdefull input och följs upp över tid. En synpunkt som framförs i flera frisvar är att FAR har för stort fokus mot en viss kategori eller ett specifikt segment av medlemmar.   

– FAR ska vara till nytta för alla medlemmar. Att ha aktiviteter och erbjudanden för samtliga medlemskategorier är något vi arbetar aktivt med, utvärderingar visar också att vi erbjuder aktiviteter till alla, förklarar Therese Andersson. 

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se