2021-08-09
Nyheter

Är du nyfiken på FAR? Läs vår års- och hållbarhetsredovisning

Visste du att FAR:s utbildningar lockade över 17 000 deltagare under förra verksamhetsåret? Eller att medlemsrådgivningen tog emot 2 575 ärenden och hade öppet hela sommaren för att kunna svara på frågor kopplade till coronastöden?

Om detta och mycket annat kan du läsa i FAR:s års- och hållbarhetsredovisning för 2020/2021.

- Det var ett intensivt år med fokus på stödpaket och hållbart företagande. Men mitt i allt det svåra, med osäkerhet, restriktioner och distansering, samlade vi på oss nya lärdomar och erfarenheter. Digitaliseringen tog fart och vi upptäckte nya sätt att mötas, samarbeta, genomföra utbildningar och att hantera allt annat som behövs för att driva FAR:s verksamhet framåt, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

FAR:s coronagrupp, med experter från branschen och från FAR, arbetade intensivt med att fånga upp och skapa klarhet i de viktigaste coronarelaterade frågorna för revisions- och rådgivningsbranschen. Bland annat fördes en löpande dialog med Tillväxtverket och Skatteverket om tillämpningen och tolkningen av de olika stödåtgärderna. Coronagruppen tog också fram mallar och riktlinjer för uppdragsbrev och revisorsintyg.

Men allt som hänt under verksamhetsåret har inte handlat om coronapandemin.

- I mars 2021 lanserade vi FAR:s första branschrapport fullspäckad med spännande fakta om branschen. En annan nyhet är FAR:s medlemspanel som syftar till att snabbt och enkelt kunna kommunicera med medlemmarna i aktuella frågor, säger Karin Apelman.

I början av verksamhetsåret fanns en oro för att pandemin skulle påverka utbildningsverksamheten starkt negativt. Men efterfrågan på FAR:s utbildningar har varit fortsatt stor.

- Tack vare att vi redan före coronapandemin hade kommit långt när det gäller digitala lösningar och verktyg så kunde vi snabbt ställa om och erbjuda de allra flesta utbildningarna online. Sammantaget hade vi en god lönsamhet för vår utbildnings- och förlagsverksamhet under verksamhetsåret, säger Karin Apelman.

Läs FAR:s års- och hållbarhetsredovisning här.

Karin Apelman

Karin Apelman

Generalsekreterare och VD

08 506 112 00 karin.apelman@far.se