2021-04-22
Nyheter

Efterfrågan på kortare utbildningar online ökar

Allt fler ser ett ökat behov av kompetensutveckling och vill se smarta och digitala lösningar som del av ett förändrat arbetssätt. Det är en trend som många har uppmärksammat och som också bekräftas i FAR:s senaste kundundersökning.

Den pågående pandemin flyttade all undervisning från klassrummet till datorn och många har på kort tid lärt sig att följa hela kursprogram online. Under mars och april har FAR genomfört en undersökning, för att få en bättre och djupare bild av vad kunden önskar av FAR:s utbildningsutbud.

Kurser online ger nya möjligheter

Undersökningen visar samma tendens som många andra studier i samhället – pandemin har gjort oss mer positivt inställda till att jobba och utbilda oss online. Sex av tio personer i undersökningen vill fortsätta jobba på distans en eller flera dagar i veckan – och samma resultat syns i efterfrågan på utbildningar, där ungefär 75 procent helt eller delvis vill delta i kurser online.

– Det är en beteendemässig förändring som har gått väldigt fort. Jag tror att det handlar om att vi har fått möjlighet – eller tvingats till – att testa. Många har märkt att det fungerar väldigt bra, och ser det nu som en möjlighet att kunna ta till sig utbildningar på ett annat sätt, menar Robert Wennberg, produktchef på FAR.

Nya metoder för dialog och interaktivitet

FAR hade startat sin omställning till fler online-utbildningar redan innan corona, men såg det då i ett längre tidsperspektiv. Efterfrågan på kurser online var helt enkelt inte särskilt stor för ett och ett halvt år sedan. Nu är det en självklarhet och därmed ökar kraven på bra teknik och metodik.

– Utbildningar online ställer andra krav, till exempel när det gäller interaktion. När läraren inte har ögonkontakt med deltagarna försvinner nyanserna. Vi utvecklar de pedagogiska verktygen som skapar uppmärksamhet och närvaro, säger Robert.

Resultatet av kundundersökningen visar att kunderna gärna ser ett större utbud av kortare utbildningar som webbinarier, e-kurser on demand och halvdagsutbildningar. Många upplever att det är svårt att hålla koncentrationen under längre perioder och vill ha mer koncentrerade, ämnesspecifika, kurser.

Utbildningar med flexibilitet och kvalitet

FAR utvecklar nu sitt erbjudande efter de nya förutsättningarna. Kurser helt och hållet online kombineras med kurser där deltagaren kan välja att vara på plats eller delta via dator. Tekniken och metodiken förändras för att göra det enkelt att delta och enkelt att ta del av innehållet. För innehållet kommer, precis som vanligt, i första hand.

– FAR har en lång erfarenhet av att leverera utbildningar med kvalitet, och det tänker vi fortsätta med. Vi lyckades ställa om många av våra utbildningar redan i våras och har genomgående fått höga betyg på kurserna under hösten. Nu är det dags att ta nästa steg, konstaterar Robert.

Axplock från FAR:s kundundersökning

58 % kommer att arbeta på distans en eller flera dagar i veckan när pandemin är över

53 % upplever att behovet av kompetensutveckling ökat under det senaste året

56 % planerar att gå en eller flera utbildningar under de kommande tolv månaderna

75 % föredrar online-utbildningar och utbildningar där det går att välja online eller klassrum, framför utbildningar som endast ges på plats

Av fritextsvaren framgår det tydligt att efterfrågan på kortare, mer specifika, utbildningar har ökat markant jämfört med tidigare undersökningar.

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se