2021-04-12
Nyheter

Bertil Edlund har avlidit

Bertil Edlund, ordförande för FAR 1978-1980 och ordförande i IFAC 1990-1992 har avlidit i en ålder av 87 år.

Bertil Edlund var under många år en av de främsta företrädarna för revisionsbranschen i Sverige och bidrog starkt till branschens professionella utveckling. Bertil hade stort förtroende inom det svenska näringslivet och var revisor i flera av Sveriges största företag.

Bertil Edlund var även under många år internationellt engagerad i branschens utveckling där han var verksam inom den globala organisationen International Federation of Accountants, IFAC. 1987 valdes han in i IFAC:s styrelse som vice ordförande och några år senare utsågs han till organisationens ordförande, 1990-1992.

Bertil Edlund, som började sin yrkesbana inom Örhlings Revisionsbyrå (idag PwC), var ordförande för FAR 1987-1980 och var med och skapade IREV (Institutet för Revisorsutbildning) som i dag är basen för FAR:s utbildningsverksamhet. Han var också engagerad i andra sammanhang för FAR, bland annat som revisionskommitténs ordförande och ledamot i redovisningskommittén.

Under Bertils ledning som ordförande i Öhrlings Revisionsbyrå genomfördes under 1989 det första större samgåendet inom revisionsbranschen i Sverige när Öhrlings gick ihop med Reveko och bildade Öhrlings Reveko.

Till minne av Bertil Edlunds insatser finns sedan år 2000 Bertil Edlunds Stiftelse som stödjer och utvecklar projekt inom revision, redovisning och forskning.