2020-09-09
Nyheter

Sveriges bästa årsredovisning 2019 – här är de nominerade

I år kommer utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning att offentliggöras enbart digitalt. Men trots förändringen är syftet med priset detsamma som det varit i många år, nämligen att lyfta fram bolag som på ett transparent och förtroendeingivande sätt med sin finansiella kommunikation är förebilder och inspiration för andra.

Priset för Årets bästa redovisning har delats ut i över 50 år. Arrangörerna är FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer och utmärkelsen ges till bolag inom de tre kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Dessutom delar Sveriges Kommunikatörer sedan tre år ut pris till Bästa design.

Med de här utmärkelserna vill arrangörerna lyfta fram bra årsredovisningar och driva utvecklingen framåt inom finansiell rapportering som andra kan ta efter.

Nils Liliedahl. Foto: SFF

– Öppen och tydlig icke-finansiell information inom områdena strategi, affärsmodell, risker, trender och hållbarhet gör att svenska årsredovisningar fortsätter att vara bland de bästa i världen, säger Nils Liliedahl, juryordförande, Sveriges Finansanalytikers Förening.

Vinnarna offentliggörs den 29 september

På grund av den pågående pandemin har arrangörerna beslutat att istället för den vanliga prisutdelningen offentliggöra vinnarna digital på tävlingens hemsida den 29 september. Vinnarna finns bland de nio nominerade bolagen som valts ut av juryn.

– Det viktigaste i en årsredovisning är att den är väl disponerad, tydlig och företagsspecifik information med en bra balans mellan text, siffror, grafik och icke-finansiell information, säger Nils Liliedahl.

Hållbarhetsfrågor allt viktigare

Kraven på transparens i hållbarhetsfrågor har ökat avsevärt. Under de senaste åren har jurygruppen även sett en positiv utveckling i flertal redovisningar gällande hur hållbarhetsfrågor påverkar affärsmodellen. Nytt för i år är därför att hållbarhet beaktas i alla de årsredovisningar som granskas – och inte lyfts i ett separat pris. Det arbetet har utförts av branschorganisationen FAR:s specialistgrupp för hållbarhet.

– Samtliga av årets vinnare visar hur hållbarhet integreras och påverkar affärsmodellen. Denna tydlighet är helt klart framtiden för en tydligare och värdeskapande rapportering, säger Torbjörn Westman, ordförande specialistgruppen för hållbarhet, FAR.

Bästa design premieras

För tredje året i rad delar Sveriges Kommunikatörer ut pris för Bästa design.

– Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga och som stärker och särskiljer varumärket. Design skapar den helhet och det intryck som en årsredovisning vill ge. Den kan inspirera och bygga förtroende, det vill vi premiera, säger Hanna Brogren generalsekreterare och VD Sveriges kommunikatörer som leder juryn.

De vinnande bolagen av utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning och bästa design offentliggörs den 29 september på tävlingens hemsida www.sverigesbastaarsredovisning.se.

De nominerade bolagen för Sveriges bästa årsredovisning 2019 är: 

Nominerade bolag i klassen ”Large Cap”:
Atrium Ljungberg
Trelleborg
SCA

Nominerade bolag i klassen ”Mid Cap”:
Addnode
Instalco
Scandi Standard

Nominerade bolag i klassen ”Small Cap”:
Concordia
Projektengagemang
Rottneros