2020-09-30
Nyheter

Nya Reko 2021 på gång  

Tillämpningen av Reko skapar hög kundnytta och bidrar till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Reko 2021 genomsyras av att redovisnings- och lönekonsultens roll blir mer coachande och rådgivande.

Reko-standarden gavs ut första gången 2008 och målsättningen har hela tiden varit att standarden ska säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. Sedan första utgåvan av Reko 2008 har standarden reviderats ett antal gånger, senast 2018, och nu är det dags igen. Sedan våren har en Rekogrupp, bestående av redovisnings- och lönekonsulter samt jurister arbetat med uppdateringen.

− Reko vänder sig till auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter som är medlemmar i FAR, men även andra medarbetare på företag som är medlem i FAR och som arbetar med redovisnings- eller löneuppdrag, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Den nya utgåvan ska vara tydligare än den förra och några av nyheterna som finns i Reko 2021 är att uppdragsnära rådgivning är en naturlig del vid utförandet av redovisnings- och lönetjänster.

− Konsultens roll går mer emot en rådgivande roll och vi vill ha en tydlig koppling till rådgivningstjänsterna. Därför har vi valt att ha två avsnitt som berör rådgivning, uppdragsnära rådgivning och fristående rådgivning, säger Camilla Carlsson.

I Reko 2021 finns också ökat utrymme för medlemsföretagets egna riktlinjer och rutiner, en tydligare koppling till FAR:s yrkesetiska regler och fler exempel kopplat till lönetjänster. Reko 2021 kan tillämpas redan nu i höst, men ska tillämpas senast från och med 1 januari 2021. Den finns tillgänglig i FAR Online och via far.se.

Text: Charlotta Marténg

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Reko 2021

430 kr
Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.