2020-09-02
Nyheter

Förenklade skatteregler för egenföretagande – delbetänkande klart

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande har efter sex månader överlämnat sitt första delbetänkande till regeringen.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, och en av experterna i utredningen, är nöjd med utfallet.

– Det behövs en kraftig förenkling av reglerna. Utredningen har gjort en bra analys och vågat dra konsekventa slutsatser av den, säger han.

FAR har tidigare berättat om utredningen som har två uppdrag. Den första är det ska föreslå förenklingar för enskilda näringsidkare, alltså delbetänkandet som nu är klart. Utredningen ska också se över möjligheten att kraftigt förenkla skattereglerna för personer inom gig- och delningsekonomin, ett uppdrag som ska vara klart 1 juli 2021.

– Det viktigaste förslaget i det första delbetänkandet är att reglerna om avsättning till expansionsmedel ska försvinna och ersättas av en förstärkt periodiseringsfond. Det förenklar väldigt mycket för företagarna samtidigt som det inte innebär några nämnvärda försämringar, säger Hans Peter Larsson.

I Sverige lämnar gruppen enskilda näringsidkare och de som driver handelsbolag årligen ungefär 810 000 deklarationer. De här förenklingarna är allra viktigast för de som driver jord och skogsbruk och för de som äger fastigheter. Men reglerna berör även alla andra som vill komma igång och starta näringsverksamhet utan att bilda aktiebolag.

– Genomförs huvudförslaget har företagsformen enskild näringsverksamhet förutsättning att fungera som ett första steg i en trappstegsmodell i företagande och entreprenörskap. Idag är skattereglerna för krångliga och det är lätt att vilseledas som företagare och tro att skatten är lägre än vad den blir i slutändan, säger Hans Peter Larsson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz