2020-09-04
Nyheter

FAR:s nya guide "Hållbarhet i praktiken" hjälper redovisningskonsulten att bli en hållbarhetsrådgivare

Det finns en allt större efterfrågan på vägledning i hållbarhetsarbetet bland redovisningskonsulternas kunder. FAR:s nya guide ger stöd och konkreta verktyg för att driva det arbetet.

Guiden Hållbarhet i Praktiken – en redovisningsguide(andra upplagan) riktar sig primärt till redovisningskonsulter som arbetar med mindre kunder och beskriver bland annat stegvis hur redovisningskonsulten kan handleda kunden i en hållbarhetsprocess.

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson. Foto: Lieselotte van der Meijs

− Många redovisningskonsulter får i dag frågor från sina kunder gällande hållbarhet. Vi tog fram guiden för att ge konsulten ett stöd i hur man hjälpa kunden att driva hållbarhetsarbetet framåt, säger Yvonne Jansson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och författare till boken Hållbarhet i Praktiken – en redovisningsguide (andra upplagan)

I guiden finns även en beskrivning av moment som ingår i ett mindre företags hållbarhetsarbete, samt checklistor och mallar som hjälper konsulten att driva arbetet framåt.

− I första hand är det förstås kunden själv som bedriver sin hållbarhetsprocess, medan redovisningskonsultens roll blir att strukturera arbetet och fungera som projektledare. På så sätt har redovisningskonsulten stora möjligheter att göra skillnad, säger Yvonne Jansson. 

Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)

Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide 2:a upplagan

175 kr
Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.