2020-09-17
Nyheter

Åsa Lundvall, EY, ny ordförande i FAR

Åsa Lundvall, EY, tar över som ny ordförande i FAR. Ett vässat medlemserbjudande, fortsatta satsningar på kvalitet och branschens attraktionskraft är tre områden som är i fokus.

Åsa Lundvall, ny ordförande i FAR. Foto: Christian Gustavsson

− FAR är en medlemsorganisation med flera medlemskategorier, små och stora byråer, medlemmar i storstäder och ut i landet. Deras vardag kan se olika ut och vi ska lyssna på dem, säger Åsa Lundvall.

I sitt anförande i samband med FAR:s stämma framhöll Åsa Lundvall att den omorganisation som arbetats fram under Johan Rippes tid som FAR-ordförande, och tillsammans med FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman, och som resulterade i expertnätverket FAR-aktiva är en genomtänkt och bra grund att arbeta vidare från.

− Vi har nu ett mer sammanhållet FAR, där kompetens och engagemang tas tillvara på ett strukturerat sätt så att vi som bransch kan bidra till ännu mer nytta för näringsliv och samhälle. Jag vill att ännu fler medlemmar ska engagera sig i FAR, via expertnätverket eller styrelsen eller på annat sätt.

Åsa Lundvall har suttit i FAR:s styrelse de senaste två åren och kom in som förste vice ordförande på EY:s mandat.

Text: Charlotta Marténg

En längre intervju med Åsa Lundvall publiceras i Balans nr 6 2020.