2020-10-21
Nyheter

Omställningsstöd för maj juni och juli – nya exempel på revisorsyttranden m.m. på gång

Förutsättningarna för att få omställningsstöd för maj, juni och juli är i stort sett desamma som för den första stödperioden. Inom kort kommer uppdaterade exempel och vägledningar för bland annat revisorsyttrande och uppdragsbrev.

Som tidigare rapporterats har regeringen beslutat om ytterligare två perioder med omställningsstöd; maj samt juni-juli. Förutsättningarna är i stor utsträckning desamma som för den första stödperioden. Men en ny förutsättning för stödperioden juni-juli som bör påpekas gäller företag inom jordbruk, fiske och vattenbruk (se FOM 2020:838 §10). Företag inom dessa sektorer kan inte få omställningsstöd för stödperioden juni-juli.

För revisorsyttranden för de nya stödperioderna gäller följande:

 • Båda perioderna: Inget revisorsyttrande krävs för ansökan om stöd som är lägre än 100 000 kronor (oförändrat).
 • Maj: Revisorsyttrande enligt SNT 4400 krävs för ansökan om stöd som är lägre än 600 000 kronor (tidigare 300 000 kronor).
 • Maj: Revisorsyttrande revision enligt ISA och ISAE 3000 krävs för ansökan om stöd som är minst 600 000 kronor (tidigare minst 300 000 kronor).
 • Juni-juli: Revisorsyttrande enligt SNT 4400 krävs för alla ansökningar om stöd på minst 100 000 kronor. Granskning genom revision är inte aktuell för denna period.

FAR:s normgivningsgrupp Revision håller på att uppdatera de exempel och vägledningar som togs fram i juni för den första stödperioden (mars-april). De uppdaterade exemplen kommer att publiceras inom kort och gäller:

 • Inledningsdokument
 • Uppdragsbrev revision
 • Uppdragsbrev SNT 4400
 • Skriftliga uttalanden revision
 • Skriftliga uttalanden SNT 4400
 • Rapport revision, som nu består av tre delar: en ren rapport samt två orena rapporter, varav en för reservation och en för avstyrkande.
 • Rapport SNT 4400

Text: Pernilla Halling