2020-10-26
Nyheter

Omställningsstöd för maj-juli 2020 – FAR:s uppdaterade exempel

Som tidigare rapporterats har regeringen beslutat om ytterligare två perioder med omställningsstöd; maj samt juni-juli. Förutsättningarna är i stor utsträckning desamma som den första stödperioden.

En ny förutsättning för stödperioden juni-juli som bör påpekas gäller företag inom jordbruk, fiske och vattenbruk (se FOM 2020:838 §10). Sådana företag kan inte få omställningsstöd för stödperioden juni-juli.

Vad gäller revisorsyttranden för de nya stödperioderna gäller följande:

  • Båda perioderna: Inget revisorsyttrande krävs för ansökan om stöd som är lägre än 100 000 kr (oförändrat).
  • Maj: Revisorsyttrande enligt SNT 4400 krävs för ansökan om stöd som är lägre än 600 000 kr (tidigare 300 000 kr).
  • Maj: Revisorsyttrande revision enligt ISA och ISAE 3000 krävs för ansökan om stöd som är minst 600 000 kr (tidigare minst 300 000 kr).
  • Juni-juli: Revisorsyttrande enligt SNT 4400 krävs för alla ansökningar om stöd på minst 100 000 kr. Granskning genom revision är inte aktuell för denna period.

FAR:s normgivningsgrupp Revision har nu avslutat arbetet med att uppdatera exemplen och vägledningen som togs fram i juni för den första stödperioden (mars-april). De uppdaterade exemplen hittar du i guiden Omställningsstöd (inloggning krävs).