2020-10-09
Nyheter

Frågor & Svar om Reko 2021

Missade du FAR:s webbinarium om Reko 2021? Här svarar Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult på FAR, och Maria Manholm, Auktoriserad Lönekonsult på Grant Thornton, på några av frågorna som ställdes under webbinariet.

När ska Reko 2021 börja tillämpas?
Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Reko 2021 ska tillämpas senast från 1 januari 2021. Den äldre standarden får tillämpas fram till dess.

Finns Reko 2021 tillgänglig i FAR online?
Ja, du hittar den här

Vår byrå uppdaterade riktlinjerna och rutinerna under förra hösten, måste vi nu uppdatera dessa igen i och med Reko 2021?
Byråns riktlinjer och rutiner ska ses som ett ”levande” dokument och bör ses över årligen.

Finns det några mallar på far.se som stöd för att upprätta riktlinjer och rutiner?
Ja, på far.se finns mallar för att underlätta dokumentationen av medlemsföretagets riktlinjer och rutiner. Men du måste vara i inloggat läge (endast FAR-medlemmar kommer åt mallarna). Du hittar mallarna här.

Finns det några exempel kopplade till lön för hantering av felaktigheter i uppdraget (Reko 725)?
Ja, här är några exempel:

  • Tidrapporter som saknar ersättning som borde utgå enligt gällande kollektivavtal, exempelvis ob-ersättning.
  • Återkommande ersättningar i samband med löneutbetalning utan underlag.
  • Anställda som får löneutbetalningar till samma bankkonto.
  • Bristfällig eller vilseledande information.

Om jag ska hjälpa kunden och digitalisera kundens löneprocesser, vilket Reko-avsnitt hämtar jag då stöd i?
Just det exemplet finner ni i tillämpningsanvisningarna till Reko 780 Fristående rådgivningsuppdrag.

Har ni några tips på hur jag ska dokumentera mitt lönearbete?
Börja med att hämta stöd i ”medlemsföretagets” (det vill säga er egen byrås) riktlinjer och rutiner – vilka krav på dokumentation finns det där? Men tänk även på att varje uppdrag har sina egna unika krav på dokumentation och att det därför krävs anpassning i varje enskilt fall. Grundprincipen är att en annan konsult, som inte känner till uppdraget, ska kunna följa och förstå hur arbetet har utförts (överlämningsbart skick).

Måste separat uppdragsavtal upprättas när jag biträder med uppdragsnära rådgivning?
Konsulten ska kontrollera att det ingår uppdragsnära rådgivning i befintligt uppdragsavtal, annars ska tillägg göras.

Ingår Reko 2021 i FAR-medlemskapet?
Reko 2021 i digital form ingår i FAR-medlemskapet och återfinns i FAR Online. Önskar ni en tryckt bok finns den att köpa här

 

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Reko 2021

430 SEK
Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.