2020-11-06
Nyheter

Förslag till nytt revisionsuttalande: RevU 18 Redovisning av kortfristiga skulder i bostadsrättsföreningar

FAR:s normgivningsgrupp revision har tagit fram ett förslag till nytt revisionsuttalande. Uttalandet behandlar revisorns agerande när en bostadsrättsförening klassificerar sina skulder i årsredovisningen felaktigt i förhållande till god redovisningssed.

Den som vill kommentera förslaget kan skicka kommentarer till lennart.iredahl@far.se.

För att kunna beakta kommentarerna ber vi er att skicka dem senast den 27 november 2020.