2020-11-10
Nyheter

Etikfrågor och modern teknik – behöver Etikkoden förändras?

Nu kan du bidra i arbetet med att utveckla och förbättra IESBA:s Etikkod.

IESBA (The International Ethics Standards Board for Accountants) är en del av IFAC, den internationella branschorganisationen som FAR tillhör.

Just nu arbetar IESBA med att utarbeta förändringar i Etikkoden, kopplat till etikfrågor som kan uppstå vid användningen av avancerad modern teknik i revision och redovisning. I det arbetet genomförs bland annat två enkäter och FAR uppmanar alla sina medlemmar att dela med sig av erfarenheter och kommentarer genom att svara på enkäterna.

Svarstiden har förlängts från senast den 10 november 2020 till den 25 november 2020.

Här hittar du enkäterna:

https://www.surveygizmo.com/s3/5963542/Complexity-in-the-professional-environment

https://www.surveygizmo.com/s3/5960897/IESBA-Technology-Task-Force-Independence