2020-11-17
Nyheter

Branschen bidrar stort till den ekonomiska utvecklingen

Revisions- och rådgivningsbranschens är oerhört viktig för ekonomin, både lokalt och globalt. Det visar en färsk rapport från International Federation of Accountants (IFAC).

Revisions- och rådgivningsbranschens globala organisation IFAC har tillsammans med brittiska Centre for Economics and Business Research (Cebr) analyserat medlemmarnas roll i den finansiella utvecklingen. Och i den nyligen publicerade rapporten framhålls det att branschen bidrar stort till den ekonomiska tillväxten.

För organisationer som är medlemmar i IFAC, vilket FAR är, är sambandet mellan respektive organisations medlemmar och nyttan deras medlemmarna gör för ekonomin ännu större.

– Vi har alltid känt till den starka kopplingen mellan våra branschprofessioner och ekonomisk utveckling. Den här forskningen kommer att hjälpa beslutsfattare runt om i världen att ha mer informerade samtal med branschorganisationer och medlemmarna om deras bidrag till samhället och om eventuella partnerskap för att utvecklas och växa, säger IFAC-VD:n Kevin Dancey, i en kommentar.

I analysen granskades revisions- och rådgivningsbranschen i G20-länderna, inklusive i varje enskilt EU-land. Data och underlag samlades från källor som Världsbanken, Världsekonomiskt Forum och OECD, för att kunna påvisa relationen mellan de ekonomiska variablerna å ena sidan och antalet branschmedlemmar och branschorganisationer å andra sidan.

– Rapportens resultat stämmer väl överens med den bild vi har i Sverige. En bild som har förstärkts under pandemin i och med de insatser vår bransch har gjort för företagen och därmed Sveriges ekonomi. Vi som bransch kommer att fortsätta bidra starkt till den ekonomiska tillväxten, såväl på kort som på lång sikt, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz