2020-03-25
Nyheter

Svenskt Näringsliv: Låt revisorn underteckna

Svenskt Näringsliv föreslår ett brett åtgärdspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor, bland annat en räddningsersättning vid omsättningsfall. För att möjliggöra ett automatiskt utbetalningsförfarande ska ansökan undertecknas av företagets revisor.

Vid betydande omsättningsfall blir det i många fall ohållbart för företagen att fortsätta betala fasta kostnader som exempelvis hyror, menar Svenskt Näringsliv och föreslår därför en tillfällig räddningsersättning för företag som får ett stort efterfrågebortfall på grund av coronakrisen. Ersättning kan ges till alla företag med en omsättningsminskning på minst 40 procent, jämfört med föregående räkenskapsårs genomsnittliga månadsintäkter.

Ansökan behöver undertecknas av företagets revisor för att möjliggöra ett automatiskt utbetalningsförfarande. Företag som saknar revisor kan antingen anlita en revisor för själva ansökan eller skicka in underlag i form av exempelvis hyresavier, men då blir handläggningstiden något längre.

– Sveriges revisorer står redo om förslaget genomförs. Det är viktigt för företagen att det blir rätt från början och det är självklart att vi som bransch ska bidra till att säkerställa informationen som ligger till grund för ersättningen, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

Tanken är att det ska göras stickprovskontroller och företaget kan bli återbetalningsskyldigt om omsättningsminskningen inte är tillräckligt stor.

Den föreslagna räddningsersättningen kan uppgå till högst 90 miljoner svenska kronor per verksamhet under perioden. Ersättningen omfattar fasta utgifter och uppgår till mellan 25 och 80 procent av dessa. Fast kostnad är hyra, kontrakt som löper av typen leasing och räntor. Personalkostnader ingår därmed inte. Kompensationen täcker upp till tre månader under perioden mars till och med maj. Stödformen ska administreras av Tillväxtverket.

Text: Pernilla Halling

Annica Gerentz

Kommunikationsstrateg

076-789 54 01 annica.gerentz@far.se