2020-03-31
Nyheter

Klargörande om samhällsviktig verksamhet – FAR-medlemmar kan omfattas

Yrken inom revisions- och redovisningsbranschen kan klassas som samhällsviktiga och därmed omfattas av rätten till barnomsorg om förskolor tvingas stänga på grund av coronaepidemin. Det framgår av ett besked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

FAR har i en skrivelse till MSB betonat vikten av att yrkesrollerna inom revisions- och redovisningsbranschen klassas som samhällsviktiga uppdrag och därmed omfattas av rätten till barnomsorg vid en eventuell skolstängning till följd av coronaepidemin. Nu meddelar MSB att det är möjligt att identifiera medlemmar inom FAR som samhällsviktiga.

– Det är bra att vi har fått ett klargörande. Våra medlemmar gör ett oerhört viktigt arbete för att Sveriges företag ska klara sig igenom det pressade läge som coronaepidemin innebär, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

MSB meddelar i sitt besked att det är möjligt att identifiera medlemmar inom FAR som samhällsviktiga. Detta ska göras av arbetsgivaren genom att visa på vilken verksamhet som behöver bedrivas och vilka arbetstagare som behövs för att bedriva dessa verksamheter. MSB poängterar att det handlar om nyckelkompetens som är nödvändig för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå. Det är alltså inte alla inom en specifik sektor eller ett specifikt område som inkluderas. Till stöd för arbetet har MSB tagit fram en mall som kan användas vid bedömningen om det är samhällsviktig verksamhet eller inte.

MSB påtalar vidare vikten av att reglerna tillämpas på ett ansvars- och tillitsfullt sätt och att hänsyn tas både till samhällets behov av arbetskraft, den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla verksamheten, och behovet av att begränsa smittspridning.

Text: Pernilla Halling