2020-03-27
Nyheter

FAR Snabbutbildning: Styrelsens agerande vid ekonomisk kris

Just nu är det många som funderar kring frågor kopplat till ekonomiskt oroliga tider. Därför har vi tagit fram några korta, kostnadsfria snabbutbildningar online med relevanta ämnen.

I den första delen går vår jurist Maria Lantz igenom styrelsens ansvar vid ekonomisk kris.

Styrelsens agerande vid ekonomisk kris
När aktiebolag hamnar i ekonomisk kris behöver styrelsens agera för att rädda bolaget men också för att uppfylla aktiebolagslagens krav. Gör man inte detta så finns det risk för att styrelsemedlemmarna kan bli personligt betalningsansvariga för uppkomna skulder. Denna kurs ger dig en förståelse för regelverken vid kris och vad som krävs av styrelsen.

 

FAR har under de senaste åren fokuserat på att ta fram nya, smidiga undervisningsmetoder online, så att du som kursdeltagare kan utbilda dig på dina villkor. Vi erbjuder onlineutbildningar inom redovisning, skatt, juridik och revision. Hela vårt utbud hittar du här.

FAR Online kan du hitta aktuella regelverk:
Företagskonkurs
Tvångslikvidation
Företagsrekonstruktion
Insolvensbegreppet
Insolvens