2020-03-18
Nyheter

EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder bör ändras

FAR är kritisk till att Finansinspektionen ska få kunna kräva att en revisor kan bytas ut. I samma remissvar framgår att FAR anser att kapitaltäckningsinformationen i årsredovisningen bör lämnas i särskild rapport.

Torsdagen 19 mars gick tiden ut för att svara på Betänkandet EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SPI 2019:60).

FAR, som har beretts möjlighet att svara på remissen, är kritisk till utredningens förslag att Finansinspektionen (FI) ska få kräva att en revisor eller en särskild granskare som åsidosatt sina rapporteringsskyldigheter till Finansinspektionen ska kunna bytas ut. Möjligheten för FI att kräva ett byte av revisor bör endast ges i det fall Revisionsinspektionen (RI) först har konstaterat att revisorns arbete varit bristfälligt och utdömt sanktion, skriver FAR i remissvaret.

Sussanne Sundvall. Foto: PwC.

– I Sverige har vi Revisionsinspektionen som är vår tillsynsmyndighet. I andra länder kan det vara Finansinspektionen som fungerar som tillsynsmyndighet och då hänger det ihop att implementera direktivet. Men för oss i Sverige blir det märkligt att Finansinspektionen ska bedöma om revisorn uppfyllt rapporteringsskyldigheten, som är ett resultat av revisionen, säger Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Specialistgrupp för finansiella bolag, som upprättat remissvaret för FAR:s räkning.

I skrivelsen tar FAR även fasta på offentliggörandet av kapitaltäckningsinformationen. I dag har Sverige en särreglering på området. Inom EU, till skillnad från Sverige, lämnas informationen skild från årsredovisningen; antingen i särskilda rapporter eller på olika hemsidor. FAR anser att Sverige bör harmoniseras med övriga Europa.

Därför föreslår FAR att: 

  • Kravet på kapitaltäckningsinformation i årsredovisningen enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tas bort.
  • Kapitaltäckningsinformation lämnas i särskild rapport.
  • Finansinspektionens föreskrifter anpassas till att omfatta en särskild rapport för kapitaltäckningsinformation.

– Tidigare var kapitaltäckningsinformationen enkel att stämma av. Men i dag är reglerna komplexa och följer inte alls redovisningen. Inga andra länder inom EU har med informationen i årsredovisningen. Där fungerar det så att om ett lands tillsynsmyndighet vill att informationen ska bli granskad och bekräftad, kan myndigheten anlita revisorn för ett särskilt uppdrag att granska kapitaltäckningsinformation. Så borde det vara i Sverige också, säger Sussanne Sundvall.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz