2020-03-11
Nyheter

”BAS-kontoplanen behöver bli lättare att ta till sig”

Punkterna är många när BAS-intressenternas Förening träffas. Den gemensamma nämnaren är som alltid given: Att hitta lösningar som gör vardagen enklare för små- och medelstora företag.

BAS-intressenternas Förening träffas flera gånger per år. På mötena går representanterna bland annat igenom BAS-kontoplanen, uppdaterar Bokföringsboken och Bokslutsboken samt förmedlar nyheter med expertkommentarer via tidskriften Bulletinen.

Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, har suttit i styrelsen i BAS-intressenternas Förening i snart ett år.

– En viktig fråga vi driver är att BAS-kontoplanen ska bli lättare att ta till sig. Att bokföringen i större utsträckning är digital och även helt automatiserad ställer nya krav på hur val av rätt konto ska utformas och underlättas. Här är programvarorna som används av företagen en viktig faktor.

I veckan träffar styrelsen och andra medlemmar i föreningen programvaruleverantörer i en workshop.

– Vi i BAS tycker att det ska vara lätt att använda kontoplanen rätt och att uppdateringarna som görs varje år ska få genomslag i företagens kontoplan. Vår förhoppning är att vi med hjälp av programvaruleverantörerna ska kunna möjliggöra det.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz