2020-05-26
Nyheter

Välkommen till nya far.se!

Nu är nya far.se på plats. Vår ambition är att du som besökare lättare ska hitta det du söker, oavsett om du är medlem, kund, student, beslutsfattare, journalist eller bara vill veta mer om revisions- och rådgivningsbranschen. Vi hoppas naturligtvis också att du uppskattar det nya modernare formspråket och strukturen.

Som medlem och kund i FAR är det en fördel om du ser till att hålla dig inloggad så att du snabbt och enkelt kommer åt det som just du behöver i din yrkesroll.

FAR är en branschorganisation med cirka 5 000 medlemmar, men också ett stort utbildningsföretag med tusentals utbildningsdeltagare per år. Med omgörningen av far.se är ambitionen att såväl medlemmar som kunder ska erbjudas rätt stöd, utbildning och innehåll i rätt tid. Nya far.se innebär att några webbplatser slagits ihop, samtidigt som några ligger kvar på egna plattformar men på ett smidigare sätt har integrerats i nya far.se. Till exempel har våra tidningar Balans och Resultat fortfarande egna webbplatser då de är fristående nyhetsmedier, men Balans finns som ett tydligt nyhetsflöde på far.se. Vår digitala tjänst FAR Online, där du hittar alla relevanta regelverk om du jobbar med ekonomi, ligger fortfarande på egen plattform men det är nu enklare för dig att komma åt din inloggning och dina tjänster.

– En samlad och modern webbplats är grunden för att lyckas med träffsäker digital kommunikation och att bygga bra och anpassade digitala tjänster. Nu har vi ett bra utgångsläge att fortsätta utveckla vår närvaro och service för medlemmar och kunder, säger Annica Gerentz, kommunikationschef på FAR.

Uppmärksamma oss gärna om det är något som inte fungerar eller som du saknar på nya far.se.

Annica Gerentz

Kommunikationschef

076-789 54 01 annica.gerentz@far.se