2020-05-28
Nyheter

Nya skattereformen tar form

Arbetet mot en ny skattereform har pågått i över ett år. I slutet av 2021 ska projektet vara klart. FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson sammanfattar läget.

Trots den nuvarande oroliga situationen orsakad av coronakrisen fortlöper arbetet med den nya skattereformen. Forskningsprojektet Skatter i en globaliserad värld initierat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) ska pågå i totalt tre år och mynna ut i ett tiotal delrapporter där skattesystemets olika delar belyses av ledande skatteforskare.

Som ett komplement till forskarna bidrar även myndigheter, företag och andra stora aktörer via olika referensgrupper. I en av dessa deltar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

– Att projektet fortsätter ha sin gilla gång i dessa tider är en väldig styrka, säger Hans Peter Larsson. Vi på FAR deltar aktivt och har under det första året bland annat diskuterat företagsbeskattning, arbetsgivaravgifter, arvsskatten, beskattningsprinciper inom EU samt miljö- och energiskatter.

Till hösten fortsätter diskussionerna och fler delrapporter presenteras. En av de viktigaste frågorna blir den om beskattning av ägare till fåmansbolag – och skillnaden mellan skatt på arbete och tjänst – vilket har lett till de särskilda skatteregler som påverkar cirka 400 000 ägare till fåmansbolag i Sverige, framhåller Hans Peter Larsson.

– Dessa bolag sysselsätter en stor del av FAR:s rådgivare. I referensgruppen har vi på FAR tryckt på att man måste fråga sig om det är någon skillnad på tjänster och kapital i ett modernt kunskapsföretag. Kapital är inte längre bara det man har plånboken och arbete består inte längre bara av muskelstyrka. Beskattningen här behöver moderniseras, påpekar han.

Andra delrapporter som planeras till hösten handlar bland annat om beskattning av digitala tjänster – och hur de kan tänkas påverka den ordinarie bolagsskatten - samt om beskattning av bostäder.

Projektet ska vara klart 2021. Den sammanfattande rapporten presenteras 2022.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz