2020-05-12
Nyheter

Från bokförlag till digital informationsleverantör

FAR:s digitala förlagsprodukt FAR Online har genomgått en omfattande digital resa under de senaste åren – och det är bara början. Med fortsatt kraftig tillväxt i både användande och antal kundföretag är siktet inställt på nya möjligheter.

Startskottet för FAR:s förlags resa från analog till digital gick egentligen redan 1994. Då lanserades CD-skivan FAR Komplett som FAR:s första digitala informationsprodukt. 2013 etablerads namnet FAR Online och idag, 26 år och två versioner senare är FAR Online en populär och prisbelönad digital rättsdatabas att räkna med.  
 
– Sedan FAR Onlines födelse har vi i förlagsarbetet fokuserat på den digitala produkten i första hand. I början fanns omsättningen fortfarande hos böckerna, men vi valde att se framtiden som digital. Hur snabbt det skulle gå visste vi inte, säger David Nylund, förlagschef FAR. 

Lagar och regler – med användaren i fokus 

FAR Online är en digital rättsdatabas där användaren kan söka information som lagar och regelverk och hålla sig uppdaterad med det senaste inom ekonomi. Syftet är bland annat att all information finns samlad på ett och samma ställe – istället för att vara fördelad flera tunga böcker. Det har inneburit nya krav på sökbarhet och användarvänlighet.   

– Att ha tillgång till mycket information på ett och samma ställe är väldigt lockande, men samtidigt är det då väldigt viktigt att man enkelt kan hitta det man behöver. Det har under resans gång varit en av våra viktigaste prioriteringar, att hjälpa användaren att hitta i innehållet, berättar David.

2018 – ny prisbelönad version 

Det största genombrottet för FAR Online kom år 2018 då en större förnyelse gjordes av databasen. Sedan dess har kurvan för antalet användare ökat stadigt och hösten 2019 tilldelades den nya sidan också utmärkelsen Best Member Services på branschorganisationen Accountancy Europes Digital Day.  

– Utvecklingen av FAR Online i såväl användandet som antal nya kunder har varit makalös under de senaste två åren. Fler tillkommer och nästan ingen slutar som användare.  

Fokus för den nya versionen var lättillgänglighet och användarvänlighet, vilket blev verklighet bland annat genom ökad sökbarhet i Googles sökmotorer. Dessutom ville David och hans kolleger gärna utveckla funktionerna för digitalt arbete.   

– Vi hade en bild av att det inte skulle finnas något man kan göra med en bok som inte gick att göra i FAR Online. Det resulterade i att vi utvecklade funktioner som bokmärken, anteckningar och markeringar. Det ska inte vara svårare att stryka under något i FAR Online än det är i en bok. Visst får vi frågor och funderingar från kunder ibland, men de allra flesta kommer snabbt igång själva eller med hjälp av våra hjälpfilmer.  

Ny informationsstruktur och versionshistorik  

I dag fortsätter den digitala resan för FAR Online med flera nya funktioner och lösningar i siktet. På agendan står bland annat en helt ny informationsstruktur för att bland annat möjliggöra nya användarfunktioner som är planerade. En annan utmaning att jobba med är det ständigt uppdaterade flödet av regler och innehåll. Viktigt är att användaren känner sig trygg med att innehållet är uppdaterat.  

– Dels är det viktigt att reglerna med säkerhet är korrekta vid varje tidpunkt, dels att användaren får tillgång till den version som behövs. Ska man exempelvis upprätta en årsredovisning gör man det enligt förra årets regler och ska man läsa sig in på kommande regelsystem är det nästa års regler som gäller.  

Föreläser på teknikmässa i Tyskland 

Arbetet med FAR Online har väckt intresse också internationellt. På tisdagen 12 maj 2020 är David tillsammans med FAR Onlines utvecklingspartner inbjuden att presentera produkten och den fortsatta utvecklingen på teknikmässan Schema Conference i Tyskland – online givetvis på grund av rådande omständigheter i världen.  

–  Intresset har varit stort och det vi gör med informationssystemen nu är nytt ur ett förlagsperspektiv. Ska man se det ur ett digitaliseringsperspektiv kan man säga att vi är i ett skede där vi tar innehåll och funktioner längre än vi någonsin kunnat göra i den fysiska världen. Det var länge sedan vi gick från analogt till digitalt – nu skapar vi stora, nya mervärden i den digitaliserade produkten, säger David Nylund.  

Om FAR Online: 

Vad? 
FAR Online är FAR:s rättdatabas som innehåller lagar och självreglering på ekonomiområdet. Här finns också uppslagsverket Rättserien och tidningarna Balans, Resultat och SkatteNytt. Till FAR Online finns även ett nyhetsbrev som bl.a. informerar om uppdateringar av centrala regelverk. 

För vem? 
FAR Online finns i dag på nästan alla FARs medlemsföretag och på de universitet och högskolor som har ekonomiutbildningar. Det finns också på en stor mängd vanliga företags och organisationers ekonomiavdelningar samt på många finansiella företag som banker och försäkringsbolag 

Här hittar du FAR Online.

Text: Anna Widd
anna.widd@far.se