2020-05-19
Nyheter

Förändringar föreslås i revisorns ansvarsförsäkring

Tidigare har Revisorsinspektionen (RI) godkänt revisorernas ansvarsförsäkringar. Nu föreslår myndigheten en ny modell där den försäkrade ska ge bevis för att försäkringen uppfyller kraven.

Revisorsinspektionen föreslår ändrade regler för ansvarsförsäkringar som gäller kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag. Bland annat innebär förslaget, som presenteras i promemorian En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring, att åtagandet för granskningen av ansvarsförsäkringen inte längre ska ligga på myndigheten. I stället ska den försäkrade revisorn via en intygandemodell ge bevis för att försäkringen uppfyller alla krav.

Revisorer som är medlemmar i FAR och har anslutit sig till FAR:s grupplösning för ansvarsförsäkringar berörs inte särskilt mycket av Revisorsinspektionens förslag.

”Detta eftersom revisorer anslutna till FAR:s grupplösning kan förlita sig på att den försäkringsförmedlare som FAR anlitar besitter tillräcklig kompetens för att kontrollera att villkoren uppfylls”, skriver FAR i ett remissvar.

Däremot, skriver FAR vidare, innebär förslaget att det ställs stora krav på de kvalificerade revisorer som inte är anslutna till FAR:s grupplösning. Hur ska dessa revisorer kunna bedöma och säkerställa att ansvarsförsäkringen uppfyller kriterierna? Det är en kunskap som de flesta revisorer inte har, säger FAR:s chefsjurist Maria Lantz.

En fråga som FAR inte anser har beaktats i promemorian är vad som skulle ske om RI kommer fram till att revisorn har en försäkring som inte uppfyller kraven. FAR skriver i remissvaret att det kan vara svårt för en revisor att komplettera en försäkring under löpande år, vilket medför att det kan dröja innan revisorn kan åtgärda problemet.

− Förslaget till grundkrav är övergripande och vi ser ett behov av riktlinjer. Här kommer FAR behöva vara involverade för att se till att revisorerna får den praktiska vägledning som behövs, säger Maria Lantz, chefsjurist FAR.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 september 2020.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se