2020-05-11
Nyheter

EU-kommissionen föreslår senareläggning av DAC6

Turerna kring informationsplikten för skatterådgivare har varit många. Nu föreslår EU-kommissionen att skjuta upp vissa delar av DAC6 på grund av coronakrisen.

EU-kommissionen har de senaste veckorna haft diskussioner med EU:s medlemsstater och rapporteringsskyldiga företag kring implementeringen av informationsplikten för skatterådgivare, kallad DAC6. Vikten i samtalen har legat på att senarelägga rapporteringsplikten, då coronakrisen lett till att många medlemsländer har haft svårt att få klart nödvändiga processer inför dess implementering som skulle ha skett 1 juli 2020.

Nu öppnas möjligheten för EU-länderna att skjuta på en del av reglerna.

Även FAR har varit involverad i frågan. I slutet av mars lämnade FAR en hemställan till skatteutskottet med ett tydligt meddelande: Rapporteringsplikt avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6) bör inte implementeras 1 juli 2020, utan ha ett senare ikraftträdandedatum. Fler EU-länder hade då också tagit initiativ till att skjuta upp ikraftträdandet.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, välkomnar EU-kommissionens nya förslag - med ett förbehåll.

– Det är positivt att EU-kommissionen har reagerat, men jag tycker att Sverige bör gå längre och skjuta på sanktionsavgifterna. Några sanktionsavgifter bör helt enkelt inte utgå under det första året, säger Hans Peter Larsson.

EU-kommissionens förslag för rapporteringsskyldiga företag går ut på att nytt sista datum för att rapportera in så kallade historiska arrangemang blir 30 november 2020, istället för som tidigare 31 augusti 2020. Med andra ord, en senareläggning med tre månader. Med historiska arrangemang avses rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang där första steget i implementeringen togs mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020.

Deadline för att rapportera gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som gjordes tillgängliga, blev klara för implementering, eller vars genomförande påbörjades mellan 1 juli 2020 och 30 september 2020 blir med det nya förslaget 31 oktober 2020.

Skatteutskottet har möte 12 maj för att diskutera frågan. Riksdagen fattar sedan beslut 27 maj.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz