2020-06-25
Nyheter

Tidsfrister för DAC6 flyttas fram

Bara dagar innan regelverket om rapporteringsplikt för skatterådgivare träder i kraft justeras tidsfristerna med upp till sex månader. Ett välkommet besked för rådgivare och företagare, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Ikraftträdandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang, så kallad DAC6, har varit en rysare i branschen sedan coronapandemin lamslog hela världen.

FAR har noga följt turerna, då coronapandemin har lett till att Sverige och många andra EU-länder har haft svårt att få klart nödvändiga processer inför DAC6.  Allt fler instanser och länder har höjt rösten för att datumet ska senareläggas. EU-kommissionen rekommenderade i maj att flytta fram implementeringen och Ministerrådet, ministrar från EU-ländernas regeringar, gav i dagarna klartecken till att länderna senarelägger datumet 1 juli 2020 med upp till ett halvår.

Nu kommer ett besked som får branschen att andas ut. 24 juni antog Europeiska rådet ett direktiv som möjliggör att EU-länderna kan justera vissa tidsfrister för när rapporteringen och utbytet av uppgifter om gränsöverskridande arrangemang ska ske första gången. Tidsfristerna kan förlängas med upp till sex månader. Det innebär att regeringen nu bereder ändringar för att genomföra detta i svensk rätt.

– Bra att regeringen valde att utnyttja denna möjlighet, om än en sekund i tolv. Det här är ett besked som rådgivare och företag verkligen har sett fram emot i dessa ansträngda tider, när deras fokus är att rädda företag och ta dem ut ur coronapandemin, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Att notera är att lagen fortfarande träder fortfarande i kraft 1 juli 2020 och att alla arrangemang fortfarande ska rapporteras in, men får alltså göras senare på grund av rådande omständigheter.

Ny deadline för att redogöra för gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som gjordes tillgängliga, blev klara för implementering, eller vars genomförande påbörjades under andra halvåret 2020 ska lämnas in till Skatteverket senast 31 januari 2021. Historiska arrangemang, där första steget i implementeringen togs mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020, lämnas in till myndigheten 28 februari 2021.

–  Nu jobbar vi vidare med att få Skatteverket att konkretisera vad som faktiskt ska rapporteras när skyldigheten väl träder in, säger Hans Peter Larsson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz